Vytváram efektívne weby

Efektívne webové stránky dlhodobo generujú zisk, a zároveň minimalizujú náklady a riziká neúspechu podnikania. 

Efektívna webová stránka je postavená na dôslednej analýze vášho biznisu, ale hlavne zákazníkov a konkurencie. Ponúka konkrétne poznatky (nie dojmy) o všetkom čo je dôležité pre tvorbu kvalitnej webovej stránky.

Tvorba štartovacieho webu alebo postupný presne naplánovaný redizajn už existujúceho, prináša uspokojenie potrieb návštevníkov v krátkom čase. Spokojní návštevníci sa stávajú zákazníkmi a dlhodobými fanúšikmi vašej značky.

Sledovanie ich správania, optimalizácia a rozvoj ponúkaného obsahu vedie k postupnému rastu biznisu a zisku.

Postup založený na sledovaní správania návštevníkov, jeho analýze, hypotézach riešení, overení hypotéz v A/B teste a rýchlom zavedení nových poznatkov do praxe, naprieč celým biznisom, zároveň dlhodobo šetrí náklady.

Návrh a rozvoj webu v takomto riešení nie je jednorázový stav, ale postupný proces. Deje sa v dopredu presne definovaných a naplánovaných krokoch. A o tých samozrejme máte perfektný prehľad

Každá investícia do webu má jasne definovaný cieľ. Ten môžete sledovať a vyhodnocovať v reálnych číslach.

Čo vám ponúkam?

Dôveryhodný osobný web, atraktívnu firemnú prezentáciu a zarábajúci e-shop.

Odpovede
na časté otázky

Áno. Pri každom webovom projekte uplatňujem toto logické poradie 3 na seba nadväzujúcich krokov – analýza, tvorba webu a optimalizácia.

Pri niektorých projektoch však stačí len jednoduchšia analýza a rovnako optimalizácia, pri iných naopak spracovávam plnú hĺbkovú analýzu od biznisu až po zákazníka a zabezpečujem starostlivú optimalizáciu v dvojtýždňových cykloch.

Ako som spomínal vyššie. Každý projekt je individuálny. Kým pri prezentačných weboch stačí jednoduchšia analýza zameraná hlavne na rozpoznanie jedinečných vlastností ponúkaných služieb a produktov, pri predajných webových stránkach (hlavne v prípade online biznisu, získavania leadov a podobne) je analýza zložitejšia a hlbšia. Tak, aby pokryla všetky dôležité oblasti. Z vlastnej skúsenosti viem, že čím hlbšia je úvodná analýza, tým lepšie výsledky sú ihneď po spustení webu. Web samozrejme aj v takomto prípade naďalej optimalizujem.

Počas svojej viac ako 10-ročnej praxe som realizoval veľké množstvo rôznych druhov projektov. Je však pravda, že niektoré z projektov sú mi bližšie ako iné. Rovnako som pri tvorbe webových projektov čiastočne obmedzený možnosťami používaného frameworku. Zameriavam sa preto hlavne na marketingové weby online služieb, prezentačné weby firiem a živnostníkov a tvorbu osobných brandov. Vytváram jednoduché e-shopy s malým počtom produktov. Pre zložitejšie e-shopy poskytujem “len” analytické služby.

Kalkulácia projektu je závislá od typu projektu. Pri jasne definovanom rozsahu projektu je možné webový projekt naceniť aj ako celok. Ak je rozsah projektu pohyblivý a nie je dopredu jasne vyčísliteľný, používam na nacenenie hodinovú sadzbu. Podľa druhu práce si účtujem od 30 do 50 € bez DPH za hodinu.

Pre osobné webové projekty jednotlivcov, živnostníkov, korporátne weby malých firiem a jednoduché párproduktové e-shopy, ponúkam aj tvorbu webu cez prenájom.

Na začiatku realizácie je potrebné uhradiť 3 prenájmy vopred ako zálohu (prípadne ak je projekt rozsiahlejší, tak podľa dohody). Následne po dokončení projektu je každý mesiac hradený poplatok za prenájom webu. Web je umiestnený na “mojom” hostingu a cena prenájmu obsahuje poplatok za hosting (v niektorých prípadoch tiež doménu), licencie prémiových modulov, drobné mesačné optimalizácie, mesačné aktualizácie, konzultácie (optimalizácia pre vyhľadávače, tvorba obsahu), analytické nástroje a samotný poplatok za prenájom.

Menšie webové projekty ako sú osobné blogy je možné si objednať už za 75 € mesačne. Väčšie blogy alebo e-shopy s malým množstvom produktov už od 150 € mesačne.

Je ťažké odhadnúť čas tvorby projektu, bez toho, aby som poznal jeho rozsah.

Základná analýza malého projektu spravidla zaberie niekoľko dní až týždňov. Analýza náročných projektov môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Redesign existujúcej stránky, prípadne návrh a tvorba nového webu nasleduje ihneď po schválení výsledkov analýzy. Túto časť vždy realizujem v dvoch krokoch. Základný štartovací web pri malých projektoch spustím do ostrej prevádzky už do niekoľkých týždňov, pri rozsiahlejších projektoch jeho spustenie trvá 1 až 2 mesiace. Následne po spustení štartovacieho projektu prebieha migrácia alebo redesign ostatných častí webu.

Optimalizáciu webu robím vždy v 2 týždňových cykloch.

Zjednodušene, malý osobný alebo firemný web dokážem spustiť do ostrej prevádzky do 1 až 2 mesiacov. Pri rozsiahlejšom projekte je celkový čas realizácie závislý na viacerých faktoroch, ktoré nemožno dopredu časovo ohodnotiť.

A samozrejme v niektorých prípadoch dokážem jednoduchý web spustiť aj do pár dní. Od rýchlosti realizácie sa potom samozrejme odvíja aj rozsah projektu a jeho cena.

Napíšte mi e-mail, odošlite správu cez kontaktný formulár alebo mi zavolajte. Dohodneme si termín prvého osobného alebo online stretnutia (videokonferenčný hovor). Na ňom najskôr prediskutujeme podrobnosti vášho projektu.

Na základe osobného/online rozhovoru pripravím plán realizácie vášho projektu a kalkuláciu. Po schválení kalkulácie, vystavení objednávky a zaplatení zálohovej faktúry sa podľa naplánovaného harmonogramu pustím do realizácie.

V prvej fáze váš projekt zanalyzujem v dohodnutom rozsahu. Ako výstup získate podľa druhu analýzy marketingovú stratégiu, SMART ciele pre meranie výsledkov, informačnú architektúru, interaktívny prototyp a technickú špecifikáciu pre vytvorenie webu (ak bude web realizovať iná spoločnosť), analýzu kľúčových slov a plán pre tvorbu obsahu.

Interaktívny prototyp si budete môcť online preklikať. Bude mať rozsah štartovacieho webu. Priamo na webe budete môcť pridávať tiež komentáre a požiadavky na úpravy, prípadne sa pýtať na použitie a funkciu prvkov. Všetko samozrejme vizuálne.

Po schválení prototypu navrhnem grafický ekosystém – farby, fonty, fotografie, prvky a súbory prvkov. Po ich schválení z nich podľa interaktívneho prototypu navrhnem jednotlivé stránky štartovacieho webu. Web budete môct podobne ako prototyp preklikávať a vizuálne komentovať.

Po odsúhlasení štartovacieho webu, stránky naplním dodaným alebo vytvoreným obsahom a štartovací web spustím do ostrej prevádzky. Web tak bude za veľmi krátku dobu prostredníctvom analytických nástrojov zbierať cenný poznatky o návštevníkoch a ich správaní na webe. Následne na web premigrujem ostatné dôležité stránky v rozsahu podľa dohodnutnej informačnej architektúry. Samozrejme v novom grafickom spracovaní a s novým obsahom.

Po odovzdaní webu navrhnem ciele pre optimalizáciu. Vychádzať budem zo spusteného štartovacieho webu a samozrejme zo zozbieraných analytických dát vašich návštevníkov. Stránku budem optimalizovať v dvojtýždňových cykloch. Optimalizácia bude obsahovať ako analýzu a výber cieľa, A/B test, implementáciu nového riešenia a jeho ďalšie meranie. 

Webovú stránku budem po celú dobu spolupráce monitorovať a aktualizovať. Niekoľkokrát mesačne alebo podľa dohody skontrolujem bezpečnostné logy, nové aktualizácie, rýchlosť načítania webových stránok, rýchlosť odpovede servera, dostupnosť servera, zmienky v hackerských zoznamoch a na hackerských fórach a kvalitu SSL komunikácie. V prípade potreby vás upozorním na prípadné zistené nedostatky.

Jednoduchšie a finančne menej náročné projekty sú fakturované v 2 faktúrach po 50% z dohodnutej ceny. Ako 50% zálohová faktúra pred začiatkom realizácie projektu a 50% doplatková faktúra po schválení a odovzdaní projektu.

V prípadne dlhodobejších a finančne náročnejších projektov je fakturácie rozdelená do troch častí, podľa práve realizovaného kroku projektu. V každom kroku sa pred realizáciou fakturuje najskôr 50% zálohová faktúra a následne po dokončení a schválení realizovaného kroku, 50% doplatková faktúra.

Na realizáciu projektov nedávam zľavy. Dlhodobým zákazníkom však navyše ponúkam podporu / mentoring pri správe a rozvoji projektu.

Pre tvorbu efektívnych webových stránok používam platformu WordPress a špecializované prémiové moduly.

Kombinácia týchto riešení mi umožňuje vytvárať prototypy stránok bez nutnosti kódovania grafiky a jej nasadzovania na redakčný systém. Po zanalyzovaní projektu, návrhu grafického ekosystému a návrhu interaktívneho prototypu, pristupujem priamo k tvorbe štartovacieho webu. To vedie nielen k úspore nákladov a rýchlejšiemu spusteniu štartovacieho webu, ale aj k možnosti otestovať si jednotlivé hypotézy už pri návrhu prototypu v praxi. Tento prístup má samozrejme aj svoje obmedzenia. Nie je napríklad vhodný na tvorbu špecializovaných intranetových riešení, členských zón alebo rozsiahlejších e-shopov s napojením na vlastný účtovný software, skladový software a podobne.

Áno licencie sú súčasťou ceny diela na jeden rok od realizácie projektu. Po uplynutí tejto doby je možné moduly naďalej používať bez aktualizácií (nových funkcií) alebo si dokúpiť licencie na vlastný účet.

V prípade, že spolupracujeme dlhodobo a starám sa o váš projekt vrátane platených mesačných aktualizácií, sú ceny modulov obnovované práve z týchto platieb.

Použitie prémiových modulov sa projekt od projektu líši. Každý projekt je tvorený na základnom balíčku prémiových modulov, ostatné sa používajú na základe špecifikácie projektu a potreby doplnkových funkcií.

V základnom balíčku používam tému WP Astra, Elementor PRO pre vytváranie šablón jednotlivých stránok projektu, WP Rocket pre cachovanie (načítanie stránok do medzipamäte prehliadača) projektu, Imagify pre optimalizáciu obrázkov, iThemes Security a WebArx pre zabezpečenie projektu proti útokom a hrozbám, WP Time Capsule pre zálohovenie webu a bezpečné aktualizácie a SEOpress pre optimalizáciu pre vyhľadávače.

Podľa potreby používam rozšírenia Elementora ako Elementor Exras alebo Ultimate Addons for Elementor. Okrem nich sa v niektorých projektoch uplatnia tiež prémiové moduly WP Portfolio, WP Schema, ConvertPRO plugin, Advance Custom Fields, JetEngine, WP Facet, Gravity Forms a ďalšie otestované prémiové moduly so 100% spoľahlivosťou.

Ku všetkým webovým projektom ponúkam mesačné aktualizácie a starostlivosť o web a jeho bezpečnosť. Súčasťou aktualizácií je aj monitoring webu. Monitorujem dostupnosť servera, rýchlosť načítania stránok, umiestnenie stránok na blacklistoch, umiestnenie stránok na hackerských fórach, funkčnosť SSL, bezpečnostné hrozby a podobne.

Poplatok za mesačné aktualizácie sa líši podľa rozsahu projektu. Začína na 30 € mesačne za projekt. Okrem samotných aktualizácií obsahuje tiež licencie za prémiové moduly, drobné optimalizácie projektu a konzultácie prostredníctvom chatu/e-mailu počas pracovných dní.

V prípade prenájmu, je cena za aktualizácie zahrnutá v cene prenájmu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Máte ďalšie otázky, na ktoré ste nenašli uspokojivú odpoveď? Chcete sa o tvorbe efektívneho webu dozvedieť viac?

Efektívny web má merateľné výsledky

Scroll to Top