Predajná stránka pre Runfaster.cz

Predajná stránka pre Runfaster.cz
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Pre spoločnosť FitHero.cz som pripravil krátkodobú stránku zameranú na predaj silového tréningového plánu. Predajnú stránku som pred spustením testoval na vybranej vzorke uchádzačov a následne po spustení optimalizoval pre dosiahnutie čo najlepších predajných výsledkov. Stránka dosiahla 5% mieru predajov.

Runfaster bol silový tréningový program určený pre profesionálnych bežcov. Cieľom programu bolo posilnenie šliach a svalov nadmerne využívaných pri náročných bežeckých disciplínach a zníženie rizika vzniku zranenia.

Testovací program bol vytvorený ako kombinácia inštruktážnych videí, tréningov a textov v podobe pdf. Predával sa online prostredníctvom formuláru FAPI.cz  s možnosťou platby online prevodom alebo kartou. Návštevnosť predajnej webovej stránky bola podporená iba prostredníctvom reklamy na Runczech.cz a samotných maratónoch a polmaratónoch (video reklama, letáky v taškách bežcov, bannery).

To sa mohlo zdať na prvý pohľad ako výhoda, ale opak bol pravdou. Priama cieľová skupina bola v období promo prezentácie zaneprázdnená samotným behom a na udalosť už dávno pripravená, nepriama cieľová skupina mohla počas zaujímavejšieho “pozerania” behov navštíviť stránky programu prostredníctvom mobilu.

Pred realizáciou programu neexistoval žiadny korporátny štýl, ba dokonca ani názov samotného programu. Všetko, od názvu, cez korporátny štýl, texty až po samotný responzívny predajný web som vytvoril v spolupráci s grafikom Martinom Uhrínom.

FitHero.cz

Klient

Typ poskytovanej služby

Druh webovej stránky

Rozširujúce moduly

Predajná stránka Runfaster.cz 1/2

Predajná stránka pre Runfaster.cz

Predajná stránka Runfaster.cz 2/2

Predajná stránka pre Runfaster.cz
Pre tréningový program sme navrhli jednoduchý, na prvý pohľad ľahko rozpoznateľný názov RunFaster, teda Bežte rýchlejšie. Jednoduchému názvu sme prispôsobili aj celý korporátny štýl. Ako základ sme použili energickú zelenú typickú pre programy FitHero. Písmeno F sme štylizovali do tvaru bežeckej dráhy. V tomto korporátnom štýle sme vytvorili všetky materiály tréningového programu. Rollup, letáky, bannery, Facebook profil, brožúry, reklamné formáty na stránku Runczech, video, samotný program a samozrejme webové stránky.
Petrovi a Martinovi sa podarilo za krátky čas vytvoriť úspešnú predajnú stránku. Miera predaja dosiahla hneď na druhom bežeckom evente 5%, čím predčila moje očakávania. Som rád, že som vytvorenie kopororátu a predajného webu zveril práve týmto odborníkom. V budúcnosti s nimi určite budem spolupracovať na ďalších aktivitách FitHero.
Martin Míšenský
Majiteľ FitHero.cz
Pred realizáciou webovej stránky sme urobili vstupnú analýzu. Na jej základe sme zistili predovšetkým informácie o tom ako a prečo sa zákazníci rozhodujú pre kúpu tréningového programu a ako zapadá takýto program do ich bežeckého tréningového mixu. Podlľa toho sme navrhli wireframe (drôtený nákres) celého webu a jednotlivých sekcií. V úvode predajnej stránky sme predstavili jedinenčnú predajnú výhodu. Potom sme identifikovali cieľovú skupinu a predstavili program a jeho dôležitosť slovami odborníka. Následne sme ukázali samotný program a všetky jeho benefity a súčasti. Fungovanie programu sme preukázali zverejnením referencií spokojných zákazníkov. Pred samotným predajným formulárom vytvoreným cez FAPI.cz sme ešte raz zhrnuli všetky výhody programu, jeho cenu a garanciu vrátenia peňazí. Predaj sme podporili marketingovým tlakom v podobe "toastu" zobrazovaného z času na čas vo vrchnej časti obrazovky. Obsahoval informáciu o práve prebiehajúcom nákupe programu inými zákazníkmi. Pred ostrým spustením sme predajnú stránku testovali na vybranných uchádzačoch. Po spustení sme predajnú stránku mierne optimalizovali, aby dosiahla čo najlepšie predajné výsledky.

Ukážka zobrazenia predajnej stránky na mobile

Predajná stránka pre Runfaster.cz
Predajná stránka pre Runfaster.cz
Predajná stránka pre Runfaster.cz
Predajná stránka pre Runfaster.cz
Tréningový program Runfaster bol vytváraný ako testovací program. Jeho cieľom bolo otestovať funkčnosť marketingového modelu a spolupráce s Runczech. V zmysle spojenia offline bežeckej udalosti s predajom online tréningového programu. Na testovacej vzorke sa nám vďaka dobre premyslenej a spracovanej predajnej stránke podarilo dosiahnuť pomerne vysokú 5% úspešnosť predaja.

Zaujal vás tento webový projekt?

Zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami na sociálnych sieťach.

Efektívny web má merateľné výsledky