Web konzultačnej spoločnosti Wesconi

Web konzultačnej spoločnosti Wesconi
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Pre spoločnosť Wesconi som realizoval kompletný redizajn webových stránok. Po odovzdaní hlavnej webovej stránky v angličtine som spracoval 11 jazykových mutácií. 3 v rozsahu hlavného webu a 8 jednoduchších mikrostránok. Webové stránky naďalej optimalizujem a starám sa tiež o ich aktualizácie a bezpečnosť.

Wesconi je spoločnosť zameraná na poskytovanie operatívnych konzultačných služieb a realizáciu projektového riadenia. Zameriava sa na popredných výrobcov a dodávateľov z automobilového, strojárenského a technologického priemyslu v strednej a východnej Európe.

Spoločnosť pred začiatkom našej spolupráce realizovala svoj hlavný web s iným WordPress dodávateľom. Po viac ako 6 mesiacoch spolupráce s týmto vývojárom prevzala neúplnú webovú stránku, ktorá mala viaceré vážne problémy. Rýchlosť načítania na rýchlom internetovom pripojení bola viac ako 7 s. Rýchlosť a nesprávna štruktúra hlavnej stránky boli dôvodom vysokej miery odchodov.

Webové stránky boli nesúrodé, grafický dizajn na viacerých miestach nehomogénny, chýbal ako negatívny priestor, tak aj správne odsadenia prvkov. Problém bol tiež v nesprávnom nastavení veľkostí fontov ako aj nastavení pre responzívne zobrazenie. To sa prejavovalo hlavne na mobilnej verzii webovej stránky. Na stránke neexistovali správne nastavené vstupné stránky pre získavanie kontaktov.

Najväčším problémom bol samotný index stránok v Google. Ten obsahoval veľké množstvo 404 stránok z ešte staršej verzie webu ako aj z nového webu. Ich veľký počet bol spôsobený indexovaním stránky aj počas vývoja, nesprávnym nastavením indexovania niektorých štrukturálnych prvkov a podobne. Web bol dodaný v 3 jazykových mutáciách. URL adresy však tieto jazykové mutácie nereflektovali. Prekvapenie prinieslo aj nahliadnutie do administrácie webovej stránky. V prehľade pluginov bolo viac ako 30 použitých pluginov, množstvo upozornení na všetkých stránkach bolo len čerešničkou na torte. Web nebol správne nacachovaný (načítanie do medzipamäte prehliadača), nesprávne boli nastavené tiež nastavenia načitávania do medzipamäte na serveri.

Wesconi

Klient

Typ poskytovanej služby

Druh webovej stránky

Rozširujúce moduly

Hlavná stránka redizajnovaného webu

Web konzultačnej spoločnosti Wesconi

Pôvodná hlavná stránka webu Wesconi.com

Web konzultačnej spoločnosti Wesconi
Na základe analýzy a po dohode s klientom sme sa rozhodli pre úplný redizajn webovej stránky spoločnosti Wesconi. Základná analýza určila vstupné stránky projektu a drobné zmeny štruktúry webovej stránky. Z technologického hľadiska som klientovi odporučil platformu WordPress, ktorú používam na realizáciu väčšiny webových prezentácií pre firmy a osobné značky. Dôvodom je nielen prehľadná administrácia a pohodlná rozšíriteľnosť webu do budúcna, ale aj nižšia viazanosť na dodávateľa riešenia. Pred samotným návrhom štartovacej webovej stránky som urobil zjednotenie grafických prvkov. Predovšetkým korporátnych farieb, ktoré boli na viacerých miestach pôvodného webu nesprávne nastavené. Tiež som navrhol základné štrukturálne prvky a spôsob ich používania v realizovanom projekte.
S Petrom sme spolupracovali na projekte nového webu pre našu konzultačnú a projektovú spoločnosť Wesconi s.r.o. Išlo o kompletný redizajn webu a postavenie na WordPress systéme. Našim cieľom bolo mať profesionálny, funkčný, rýchly a responzívny web s cieľom jeho ďalšej optimalizácie. Navyše, vzhľadom na medzinárodne pôsobenie našej firmy, sme ho chceli vytvoriť vo viacerých jazykových mutáciách. Cieľ bol maximálne splnený a celý projekt bol zrealizovaný za veľmi krátky čas. Oceňujeme profesionálny a odborný prístup, ale aj promptné reagovanie na akékoľvek požiadavky. Na webe budeme spoločne aj naďalej spolupracovať.
Anna Weissová
Marketing & Public Relations Specialist, Wesconi
Po schválení základných častí grafického dizajnu webu som navrhol a vytvoril prototypy niekoľkých základných stránok štartovacieho webu. Po ich schválení klientom som na nové riešenie premigroval aj ostatné stránky nového webu. Následne sme webové stránky spolu s klientom naplnili obsahom a zoptimalizovali ho. Po nasadení analytických nástrojov na sledovanie správania návštevníkov na webe (okrem Google Analytics som pridal tiež HotJar) a základných nastaveniach externých služieb (Google Search Console, Google Maps, Google reCaptcha), sme web po 30 dňoch od začiatku prác, spustili do ostrej prevádzky. Po krátkej testovacej dobe a optimalizácii responzivity, obsahu a ďalších náležitostí sme webové riešenie nasadili tiež pre ďalšie jazykové mutácie. V plnom rozsahu na anglickú, slovenskú, nemeckú a francúzsku jazykovú mutáciu. V skrátenom rozsahu v podobe mikrostránky tiež pre 8 ďalších jazykových mutácií. So spoločnosťou Wesconi naďalej spolupracujeme. Starám sa nielen o aktualizácie webových stránok, ale aj o ich bezpečnosť a optimalizáciu. Hlavné 4 jazykové mutácie sme po spustení rozšírili o kariérny portál.

Porovnanie mobilných verzií redizajnovanej a pôvodnej webovej stránky

Web konzultačnej spoločnosti Wesconi
Web konzultačnej spoločnosti Wesconi
Web konzultačnej spoločnosti Wesconi
Web konzultačnej spoločnosti Wesconi
A čo priniesol redizajn firemnej prezentácie spoločnosti Wesconi? Rýchle načitávanie stránok pod 2 s (vo väčšine prípadov dokonca okolo 1 s). Markantné zníženie miery odchodov. Na slovenskej a nemeckej jazykovej mutácii dokonca pod 20%. Dlhšiu dobu prezerania stránky. Spokojné recenzie od návštevníkov webu. Nové kontakty ako reakcie na ponúkané služby a pracovné ponuky. Tieto výsledky sú však iba priebežné. Až vyššia návštevnosť ukáže, aký vplyv má redizajn na tieto aj ďalšie ukazatele. Nespornou výhodou novej prezentácie je však už teraz homogénne zobrazenie webovej stránky na všetkých zariadeniach, identifikácia značky Wesconi vďaka použitiu správnych korporátnych farieb a prvkov, rýchlosť dodania riešenia v rozsahu hlavnej anglickej verzie a ďalších 11 mutácií, výborná rozšíriteľnosť o nové potrebné prvky a z môjho pohľadu, hlavne spokojnosť zákazníka - spoločnosti Wesconi a jej zamestnancov.

Zaujal vás tento webový projekt?

Zdieľajte ho so svojimi priateľmi a kolegami na sociálnych sieťach.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Niekoľko ďalsích ukážok z redizajnovanej webovej stránky spoločnosti Wesconi

Efektívny web má merateľné výsledky