Rozšírenia webu: Stránky na získavanie kontaktov

Tzv. lead pages zvyšujú mieru získavania kontaktov cez rôzne typy formulárov (newsletter, kontakt, záujem o službu, rezervácia).

Efektívny web má merateľné výsledky

Scroll to Top