Zásady ochrany súkromia

Vaše osobné údaje chránim ako svoje vlastné. Zistite ako ich spracovávam a zabezpečujem.

Ako chránim vaše súkromie?

Robím všetko preto, aby ste sa na mojom webe cítili bezpečne. V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránim vaše súkromie: aké údaje získavam, ako ich používam, s kým ich zdieľam, ako môžete spracúvanie údajov kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránim a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.

Pri spracúvaní nielen rešpektujem a dodržiavam všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú, ale snažím sa robiť aj viac.

Kto som a kde ma môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov sme ja, Peter Hrnčiar, prostredníctvom mojej spoločnosti:

nWave, s.r.o.
so sídlom: Michalská 1372/9, 811 03 Bratislava
IČO: 44 083 785

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na okresnom súde Bratislava I., v oddieli: Sro, vl.c. 51236/B.

Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou som ja, Peter Hrnčiar. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete ma kontaktovať e-mailom na adrese osobne-udaje@nwave.sk alebo písomne na adrese mojej spoločnosti.

Aké údaje zbieram

Pri poskytovaní mojich služieb získavam o vás nasledujúce údaje:

Údaje z kontaktného formuláru

Pre odoslanie kontaktného formuláru z mojej stránky od vás požadujem informácie potrebné pre odpovedenie formou e-mailu alebo telefonicky. Povinnými údajmi sú teda len údaje, bez ktorých vás neviem spätne kontaktovať, ako vaše meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo a samotná správa. Tieto údaje sú v prípade potreby použité tiež pre vytvorenie kalkulácie, objednávky, zmluvy o dielo, faktúry alebo pre ďalšiu vzájomnú korešpondenciu.

Novinky e-mailom

Ak mi k tomu udelíte súhlas, uchovávam si vašu e-mailovú adresu a meno aj za účelom zasielania informácii o nových článkoch a službách. 

Údaje získané pri využívaní môjho webu

Keď používate môj web, získavam aj údaje o tom, ako ho používate. Sú to informácie týkajúce sa vašich interakcií s mojim webom, ako napríklad informácie o tom kedy pristupujete na moje stránky, čo na nich vyhľadávate, ako dlho ich prehliadate a podobne.

Takisto tiež uchovávam vaše komentáre pridané k mojim článkom.

Získavam tiež údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k môjmu webu, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov.

Ako údaje používam

Údaje, ktoré som o vás získal, využívam na nasledovné účely:

Poskytovanie mojich služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavam, vám viem dodať ponúkané služby v súlade so zmluvou o dielo alebo objednávkou. Údaje, ktoré od vás získam pri vytváraní objednávky, používam na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujem do môjho účtovného a fakturačného systému.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používam na zaslanie oznámení súvisiacich s poskytovaním služieb alebo keď chcem reagovať na vaše oslovenie, keď sa ma pýtate, čo sa deje s vašou objednávkou, chcete mi nahlásiť nové skutočnosti súvisiace s jej realizáciou alebo poslať iné podklady. Tiež vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich objednávkach spracúvam v prípade, že reklamujete dodanú službu.

Ak ste mi k tomu udelili súhlas, posielam vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by vás mohli zaujímať. Zasielanie týchto emailov viete ľahko spravovať cez funkciu „Odhlásiť sa“ z odberu, ktorá je súčasťou každého takto doručného e-mailu.

Zlepšenie a personalizácia mojich služieb a marketing

Údaje, ktoré uchovávam, používam aj na zlepšenie a personalizáciu mojich služieb, webu, ako aj na marketing.

Informácie o návštevách a pohybe na mojej stránke a jej jednotlivých sekciách a zobrazených službách využívam aj pre účely reklamy a marketingu, na mojej, ako aj na iných internetových stránkach. Tieto informácie tiež využívam na analytické účely, aby som porozumel, ako ľudia používajú moju internetovú stránku, a aby sme ju vedel spraviť intuitívnejšou a užívateľsky príjemnejšou.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používam tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby som reagoval na nároky, ktoré boli voči mne uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú moju činnosť, a aby sme vymáhal nároky, ktoré mi vznikli.

Cookies

Na všetky vyššie uvedené účely využívam aj cookies a podobné nástroje. Bližšie informácie o podmienkach ich využívania nájdete v sekcii Cookies.

Právne základy

Aj keď vás nechcem zaťažovať právnickými frázami, v súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov vás musím informovať o právnych základoch spracúvania vašich osobných údajov, ktorými sú:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania mojej služby alebo produktu (na základe zmluvy alebo objednávky).
 2. Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách, nových článkoch a aktuálnych ponukách produktov a služieb, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách produktov a služieb môžete odhlásiť prostredníctvom odkazu “Odhlásiť sa” v pätičke zasielaných komerčných e-mailoch alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu osobne-udaje@nwave.sk.
 3. Plnenie mojich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v mojom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad mojou činnosťou alebo ktoré riešia spory či vykonávanie rozhodnutí.
 4. Môj oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii mojich služieb, niektorých marketingových činnostiach či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako som uviedol vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujem či spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. Pokiaľ chcete o tomto posúdení vedieť bližšie informácie, napíšte mi na osobne-udaje@nwave.sk.

Komu údaje sprístupňujem

Vaše osobné údaje nezverejňujem, nesprístupňujem, neposkytujem žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Ak to od mňa požadujete

Osobné údaje zverejňujem alebo sprístupňujem, pokiaľ to od mňa požadujete. Zverejnenie uskutočňujem v prípadoch, keď využijete komunitné funkcie na mojej webovej stránke a pridáte váš komentár k mojim článkom (vaša e-mailová adresa nebude zverejnená).

V prípadoch externého spracúvania

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí moji dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre mňa, na základe mojich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Fastcomet Inc

(hosting a dátové centrum – Frankfurt, DE, EU)

350 Townsend Street Suite 300 – #846, San Francisco, California 94107

MailChimp / The Rocket Science Group LLC

(zasielanie noviniek e-mailom)

675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA
vývojári, ktorí mi pomáhajú s vývojom niektorých aplikácií 

Analytické a reklamné služby

Pracujem tiež s partnermi, ktorí mi poskytujú analytické a reklamné služby. Tie mi umožňujú lepšie porozumieť tomu ako používatelia využívajú moju internetovú stránku, umiestňujú moju reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Tieto spoločnosti môžu využívať cookies a podobné technológie, aby zbierali údaje o vašej interakcii s mojimi službami, ale aj inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v časti O Cookies.

Z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám

Vaše údaje môžem tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby som vyhovel povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby som si uplatňoval svoje nároky alebo sa obhajoval v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči mne.

Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujem osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad mojou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí či moji právni a účtovní poradcovia a audítori.

 

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášam. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujem, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield, a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje. Bližšie informácie nájdete najmä časti O Cookies, ale rád vám ich poskytnem, keď mi napíšete na osobne-udaje@nwave.sk.

Ako vaše údaje chránim

Pracujem veľmi tvrdo na tom, aby sme sa uistil, že vaše osobné údaje sú u mňa v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávam všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby som vaše osobné údaje ochránil. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránim pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte ma na osobne-udaje@nwave.sk.

Ako dlho údaje uchovávam

Osobné údaje, ktoré súvisia s vybavením vašej objednávky produktu alebo služby uchovávam počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej dodania.

V prípade, ak používam vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, keď ste mi udelili súhlas, uchovávam tieto údaje dovtedy, kým mi príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe môjho oprávneného záujmu opísaného v kapitolách Ako údaje používam a Komu údaje sprístupňujem, uchovávam vaše údaje dovtedy, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musím vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončím. Tieto osobné údaje totiž môžem a občas musím spracúvať aj na iný účel, podložený iným právnym základom.

Aké sú vaše práva


Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na moje kontaktné údaje / kontaktné údaje mojej spoločnosti uvedené v časti „Kto som a kde ma môžete kontaktovať“.

Prosím uveďte vo vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak mi uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujem preto, aby som si overil vašu totožnosť a neposkytol vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od mňa potvrdenie o tom či sa o vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak vaše osobné údaje spracúvam, poskytnem vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvam, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budem vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Každý sa môže pomýliť. Ak sa domnievate, že ja alebo moja spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo a  požiadať ma o ich opravu. Záleží mi na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď si napríklad zmeníte e-mailovú adresu alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah so mnou dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvam, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a vy si u mňa uplatníte právo na vymazanie, vymažem aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budem informovať prípadných ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo ma požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvam nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujem osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvam na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvam ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesiem na vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov mnou alebo mojou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu. V prípade, ak žijete v Českej republike, máte právo podať sťažnosť aj na miestny dozorný orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

Scroll to Top